Tillbyggnad Malmö

Vi hjälper dig när du ska bygga ut huset i Skåne

Vi är byggföretag i Skåneregionen som hjälper er när ni går i tankarna om att bygga ut huset, oavsett om det gäller en ny spaavdelning, ett nytt sovrum eller kanske ett altanbygge.
Vi hjälper till ifrån idé till färdigt bygge. Att bygga ut huset är en process i sig som kräver många steg och framför allt noga planering. Det är därför viktigt för oss att din vision eller önskemål är tydlig för att vi ska kunna leverera ett så gott resultat som möjligt.

Vi har arkitekter

Det är få kunder som kommer till oss med en färdig ritning, även det givetvis händer. Har du en färdig ritning så är det dock viktigt att det är en säker och korrekt utförd ritning som håller en hög standard så att våra byggare enkelt kan följa den.

Dock så brukar vi i de allra flesta fall använda oss av våra arkitekter som utför kompletta ritningar ifrån idéstadiet. Vi har all kompetens som krävs internt för att ta fram en fackmannamässig ritning och därefter genomföra tillbyggnad i Malmö.

Bygga ut för större yta

Vi är mycket duktiga på att analysera och komma med idéer och tankar på tillbyggnadslösningar för att uppnå en större yta på er fastighet. Vi gör allt ifrån att bygga till en altan till att bygga på ett extra våningsplan på huset, inget arbete är för litet eller för stort för oss.

Vad kostar det att bygga ut?

Vi får ofta frågan vad det kostar att bygga ut exempelvis huset. Det är en fråga som är näst intill omöjlig att svara på då det ofta handlar om vad specifikt som önskas, jämför vi att bygga till en altan eller bygga ut ett poolrum så är förstås av förklarliga skäl kostnaden väldigt annorlunda.

Vi är dock duktiga på att i ett tidigt stadie uppskatta kostnaden för ert önskemål och komma med en tydlig offert på vad tillbyggnaden hade kostat att utföra.

Verksamma i hela Skåne

Vi hjälper till med tillbyggnad i Malmö men givetvis även i övriga delar av Skåne. Vi är verksamma och arbetar löpande utsträckt över hela länet men har vår utgångspunkt i Malmö. Har du ett specifikt önskemål så kontakta oss gärna för att bolla idéer och tankar så kan vi tillsammans hitta en lösning.